Certifikati
 
   
         
  Politika kvalitete - PDF format
 
  ISO 9001:2008 - HR - PDF format
 
  ISO 9001:2008 - EN - PDF format
 
     
         
     
 
 
 
UVJERENJA - CERTIFIKATI - AUTORIZACIJE - OVLAŠTENJA - SUGLASNOSTI
I. ZA TRGOVAČKO DRUŠTVO
RJEŠENJE o ovlaštenju MUP-a za obavljenje TEHNIČKE ZAŠTITE 16.03.1998.
SUGLASNOST Ministarstvo zdravstva za rad sa radioaktivnim detektorima dima 17.10.2001.
CERTIFIKAT ISO 9001:2008 03.05.2010.
CERTIFIKAT ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 16.07.2012.
     
II. SUSTAVI VATRODOJAVE
UVJERENJE za rad sa NOTIFIRE sustavima konvencionalni; adresabilni 06.09.1993.
UVJERENJE za rad sa mrežnim sustavima i grafikom NOTI -FIRE-NET 07.03.2003.
UVJERENJE za rad sa sustavima vatrodojave INIM 14.11.2008.
AUTORIZACIJA NOTIFIRE Italija HONEYWELL 04.11.2009.
UVJERENJE za rad sa sustavima vatrodojave BENTEL 13.11.2009.
     
III. SUSTAVI GAŠENJA
UVJERENJE za rad sa sustavima za gašenje SIEMENS - SinoRex 24.04.2005.
UVJERENJE za rad sa sustavima za gašenje NOTIFIRE 06.09.1993.
     
IV. SUSTAVI PROTUPROVALE
UVJERENJE za rad sa DSC Digital security sustavima - PROTUPROVALA 06.04.1993.
UVJERENJE za rad sa OPTEX sustavima - PROTUPROVALA 12.04.2002.
     
V. SUSTAVI VIDEONADZORA
UVJERENJE za rad sa SYAC sustavima digitalno snimanje - VIDEONADZOR 12.04.2002.
UVJERENJE za rad sa DVC opremom - VIDEONADZOR 20.10.2003.
UVJERENJE za rad sa DVC-PRO opremom - VIDEONADZOR 20.10.2003.
UVJERENJE za rad sa VIVOTEK AIP opremom - VIDEONADZOR 16.01.2010.
UVJERENJE za rad sa opremom AVer Media AVerDiGi - VIDEONADZOR 10.02.2010.
UVJERENJE za rad sa CIEFFE-MASRCH NETWORKS asortiman 10.12.2010.
     
VI. SUSTAVI KONTROLE PRISTUPA
UVJERENJE za rad sa sustavima kontrole pristupa KENTECH 17.10.2003.
UVJERENJE za rad sa sustavima kontrole radnog vremena i pristupa JANTAR 08.09.2006.
UVJERENJE za rad sa sustavima kontrole pristupa INOUT 22.02.2008.
     
VII. CENTRALNI DOJAVNI SUSTAVI
UVJERENJE za rad sa centralnim dojavnim sustavom - SOFTWARE AB sistem DC 26.11.2004.
UVJERENJE za rad sa centralnim dojavnim sustavom - SOFTWARE AB sistem DC ( NG ) 13.11.2009.
UVJERENJE za rad sa centralnim dojavnim sustavom - SOFTWARE AB sistem DCi 13.11.2009.
     
VIII. MREŽNI SUSTAVI
UVJERENJE za rad sa mrežnim sustavima za dojavu alarma GATEWAY 16.03.2007.
UVJERENJE za rad sa mrežnim sustavima za dojavu alarma S-LINK 13.11.2009.
     
IX. SUSTAVI KOMUNIKACIJE
UVJERENJE za rad sa sustavima ELVOX 12.04.2002.
UVJERENJE za rad sa sustavima COMMAX 02.05.2008.
     
X. OVLAŠTENJE ZA RAD S RADIOAKTIVNIM DETEKTORIMA DIMA
UVJERENJE za rad sa radioaktivnim detektorima dima servisera 06.05.1992.
     
XI. SUSTAVI ZA EVAKUACIJU I ZAKLJUČAVANJE
UVJERENJE o osposobljenosti za instalaciju , servis i održavanje proizvoda iz ASSA ABLOY grupacije 20.12.2010.
 
  Kliknite ovdje za anketni upitnik