Elektronička zaštita artikala

Rješenja elektroničke zaštite artikala po mjeri

Zbog velikog broja ljudi koje zapošljava i visokog udjela u bruto nacionalnom dohotku trgovinski je sektor iznimno važan za cjelokupno gospodarstvo pojedine države. Iz takve perspektive praćenje gubitaka u trgovinskom sektoru i njihovih izvora te načina na koje se ti gubitci uspješno smanjuju postaje posebno značajno. Prema podacima Centra za istraživanje trgovinskog sektora iz Nottinghama za 2009. godinu gubitci u trgovinskom sektoru u Europi, a i globalno, značajno su porasli. Sudionici ankete iz Europe pretrpjeli su gubitke u iznosu od 32,3 milijardi eura ili 1,33% prometa što je čak za 4,7% više nego za prethodni period. Na globalnoj razini gubitci iznose 1,43% prometa, a povećanje u odnosu na prethodni period je čak 5,9%. Gubitci u trgovinskom sektoru su u periodu od 2002. do 2006. godine imali tendenciju pada, no od 2006. do 2009. su u neprestanom porastu što mnogi smatraju posljedicom rastuće globalne gospodarske krize i porasta stope kriminaliteta koja ju prati.

Krađama izvana uzrokovana je gotovo polovina gubitaka

Tako veliki iznosi gubitaka uzorkovani su krađama zaposlenika, prevarama dobavljača i unutarnjim greškama, a gotovo polovinu tih gubitaka uzrokovali su kradljivci izvana. Oni štete uzrokuju na nekoliko načina: krađom robe, povratom ukradene robe, konzumiranjem robe u prodavaonici, otimanjem gotovog novca iz blagajni, provaljivanjem. U vrijeme recesije rastući problem postali su napadi bandi na prodavaonice koje osim što kradu novae i robu pri tome i uništavaju inventar te se nasilno ponašaju prema prodavačima i ljudima koji se zateknu u prodavaonici. Zbog toga cilj zaštite treba odrediti kao sigurnost kupaca i osoblja te prevenciju gubitaka, a glavni način ostvarivanja tog cilja jest sprečavanje krađe - mjere zaštite trebaju biti takve da oni koje namjeravaju krasti navedemo da dobro razmisle prije nego svoju namjeru provedu. Kako bi se to postiglo potrebno je poduzeti adekvatne sigurnosne mjere.
Ulaganje u zaštitu je investicija koja se brzo vraća

U prevenciju gubitaka u trgovinskom sektoru u Europi je uloženo 7,1 milijardi eura. U operativnu zaštitu (plaće zaštitara i zaposlenika koji se bave prevencijom gubitaka, prijevoz novca blindiranim vozilima) uloženo je 5,1 milijardi eura, a u kapitalne investicije u sigurnosnu opremu (kao što su videonadzor, elektronička zaštita artikala, informacijski sustavi) uloženo je 2 milijarde eura. Obzirom na to da recesija predstavlja dvostruki udar na trgovinski sektor - kupci manje troše, a broj krađa i zbog njih nastale štete su sve veće - veći broj trgovaca implementirala je ili planira implementirati mnoge dodatne mjere kojima je cilj prevenirati rastuće gubitke. Ulaganja u prevenciju gubitaka bit će sve veća, osposobljavanju i provjeravanju zaposlenika posvećivat će se još veća pažnja, a planiraju se i dodatna ulaganja u sigurnosnu infrastrukturu, a posebno u sustave videonadzora i elektroničke zaštite artikala od krađe.

Europa Svijet
Česce osposobljavnaje zaposlenika za uočavanje i prevenciju krađa Provjera zaposlenika prije zapošljavanja Novi sustavi videonadzora Zapšljavanje osoba zaduženih za prevenciju gubitaka u prodavaonicama Veće ulaganje u sklopovsku i programsku opremu u funkciji prevencije kriminala Više zaštitnih EAS elemenata za višekratnu uporabu Veće ulaganje u potrošni materijal za prevenciju gubitaka Implementirano Planirano Implementirano Planirano
69,3% 78,1% 71,4% 79,3%
18,3% 33,7% 20,4% 20,4%
17,1% 29,8% 15,9% 28,7%
17,1% 18,3% 16,1% 15,7%
17,0% 16,7% 22,6% 17,4% 26,9%
19,2% 15,8% 18,4%
14,8% 21,5% 16,8% 25,1%

Sigurnosna politika usmjerena borbi protiv recesije u Europi, GRTB 2009.

ELEKTRONIČKA ZAŠTITA ARTIKALA PREVENIRA SVE IZVORE GUBITAKA

Kako bi se provele optimalne mjere zaštite mnogo napora je uloženo u prikupljanje podataka o tome koji se artikli najviše kradu i atraktivna su meta kradljivaca a posljedično i generator ukupnih gubitaka. To ovisi o tipu, veličini i asortimanu prodavaonice, a može se generalizirati da se najviše kradu artikli koje je lako unovčiti. U prodavaonicama prehranom (marketima) najviše se kradu parfemi, alkoholna pića i kozmetika, u robnim kućama ženska odjeća, mobilni telefoni, obuća i modni dodaci a u specijaliziranim prodavaonicama dizajnerska odjeća, elektronska oprema kao npr. računala. Parfemi, DVD-i, video igrice i žileti najpoželjnija su meta kradljivaca.

Sustavi elektroničke zaštite artikala (EAS - engl. electronic article surveillance) je od strane trgovaca najpoželjniji način zaštite artikala od krađe zato što omogućavaju slobodnije izlaganje robe i njezinu dostupnost kupcima i to na način koji neće uzrokovati da kupci čekaju i pri tome nije potrebno povećanje broja prodavača.

EAS omogućava efikasno upravljanje procesima

Upotreba sustava elektroničke zaštite artikala ima i mnoge druge funkcije koje će generirati brojne promjene u budućnosti. Mnogi proizvođači svoju robu označavaju (tagiraju) već u proizvodnom pogonu i cijelu logistiku vezanu uz skladištenje, transport, distribuciju i naplatu svojih proizvoda baziraju na tome. Proizvode više nije potrebno ručno brojati, nego pri izlazu iz pogona cijele palete različitih proizvoda budu skenirane a potpuni i točni podaci o tome kome je i s kojim konkretnim prijevozom roba distribuirana bilježe se automatski pomoću posebnih softvera. Pri preuzimanju robe trgovci ne moraju provjeravati količine nego se to također radi automatski. Puna kolica različitih artikala blagajnici ne moraju ručno skenirati nego se skenira sadržaj cijelih kolica i izrađuje račun. Informacije o tome koji artikli više nisu na polici automatski se prosljeđuju u skladište koje organizira punjenje polica ili naručivanje novih količina. Tako EAS sustavi postaju sredstvo ubrzanja inventura, nadzora lanca opskrbe, kontrole količine robe, nadzora valjanosti robe s ograničenim trajanjem, praćenja mjesta na kojem se roba nalazi u prodajnom prostoru, brojanja kupaca. Na ovakav način omogućava se bitno efikasnije upravljanje procesom, a kretanje proizvoda kroz lanac opskrbe je sigurnije te prevenira sve uzroke gubitaka u trgovinskom sektoru - kako krađe izvana, tako i krađe zaposlenika, prijevare dobavljača te greške u procesu.

Funkcije EAS sustava

- Zaštita artikala od krađe
- Nadzor lanca opskrbe
- Sredstvo ubrzanja inventure
- Kontrola količine robe
- Nadzor nad valjanosti robe s ograničenim rokom trajanja
- Praćenje mjesta na kojem se roba nalazi u prodajnom prostoru
- Brojanje ljudi
- Analiza podataka o prodajnom procesu

Uspješni trgovci koriste EAS tri puta više od manje uspješnih

Uz sustave elektroničke zaštite artikala, glavni alati za prevenciju gubitaka u trgovinskom sektoru su videonadzor, daljinski nadzor i analitički softveri. Njihovom integracijom se vrlo efikasno smanjuju gubitci i olakšava radni proces. Prema istraživanju Prevencija gubitaka i iznad toga: Preživljavanje najprilagotfenijih (SAD, 2009.) uspješni trgovci koriste EAS sustave tri puta više od onih manje uspješnih, a oni najuspješniji još koriste Business intelligence alate za 46% više.RAZLIČITE TEHNOLOGIJE EAS SUSTAVA ZA RAZLIČITA PODRUČJA PRIMJENE

Osnovna tehnološka podjela tehničkih sustava za zaštitu od krađe jest ona koja ih dijeli na žičane i bežične.

Žičane sustave je jednostavno izvesti

Žičani su sustavi vrlo jednostavne izvedbe, ali i vrlo ograničene primjene. Koriste se za zaštitu nevelike, a komadno skupe robe —tipično elektroničke (mobilnih telefona, digitalnih fotoaparata, osobnih multimedijskih uređaja i si.) ili npr. ručnih električnih alata (bušilica, brusilica, i si.), kao i za zaštitu izložbenih vitrina. Tehničko načelo na kojem se baziraju vrlo je slično načelu protuprovalne centrale. Na svaki pojedini štićeni proizvod lijepi se jednokratni tamper-detektor koji je tankim kabelom spojen sa središnjom jedinicom. Uklanjanje detektora ili rezanje kabela rezultira alarmom, ali sam kabel (često izveden kao spiralni elastični kabel ili pak namotan na kolut s povratnim mehanizmom) omogućava kupcima slobodu uzimanja proizvoda u ruku i ogledanja prije kupnje. Prilikom legitimne prodaje, ovlaštena osoba kratkotrajno deaktivira nadzornu centralu elektroničkim ključem kako bi proizvod skinula s nadzora. Jednom kad se izloženi primjerak robe proda ili rashoduje, njegov detektor s kabelom se odlijepi i baca - ne može se ponovno iskoristiti.

Svi se drugi sustavi za zaštitu od krađe tehnički temelje na analizi neznatnih fluktuacija električnog ili magnetskog polja predajne antene, nastalih uslijed prisutnosti zaštitne naljepnice ili privjeska u torn polju - dakle na raznim inačicama bežične tehnologije. Kako bi se osiguralo da zaštitna naljepnica ili privjesak izazovu alarm samo u slučaju krađe, zaštitne naljepnice se deaktiviraju, a zaštitni privjesci demontiraju s redovno kupljene robe, na samoj blagajni. S obzirom na specifičnosti pojedinih vrsta štićene robe, mogućnosti njenog štićenja, odnosno o mogućnosti pričvršćenja zaštitnog privjeska ili naljepnice, mogućnostima sabotaže, kao i prihvatljivoj cijeni i opreme i zaštitnih elemenata, razvijene su tri različite tehnologije zaštite od krađe: radiofrekventna (RF), elektromagnetna (EM) i akustomagnetna (AM).

RF sustavi omogućavaju najnižu cijenu ugradnje i održavanja

Radiofrekventna tehnologija cjenovno je najpovoljnija od tri navedene, i omogućava relativno veći domet detekcije od elektromagnetne, odnosno podjednak ili veći od akustomagnetne, ali, nažalost, od svih je tehnologija najpodložnija vanjskim utjecajima i smetnji, a također je i najosjetljivija na prisutnost metala. Zaštitni RF-elementi, bilo privjesci ili naljepnice, imaju nešto veće dimenzije od ostalih i okruglog su ili kvadratnog oblika. S obzirom da metalna masa izaziva izobličenje pobudnog polja, zaštitni RF-element je iznimno lako sabotirati pomoću obične aluminijske folije, a potpuno je neprimjenjiv u trgovinama gdje se koriste metalna kolica ili košare. Ove osobine čine RF tehnologiju najpopularnijom u manjim i srednjim dućanima tekstilne i papirne robe te igračaka.

EM sustavi su najčešća zaštita artikala malih dimenzija

Elektromagnetna tehnologija najstarija je, ali i dalje jedinstvene kombinacije svojstava radi čega se vrlo uspješno zadržava u svom polju primjene. Elektromagnetni zaštitni elementi najmanjih su dimenzija, najtanji i najuži od svih. Osim toga, ova je tehnologija najmanje osjetljiva na prisutnost metala, osobito neferomagnetskih. Negativne strane su relativno najmanji domet i najmanja pouzdanost detekcije. Zaštitni element je štapićasti, odnosno trakasti magnet. Kako se deaktivacija zaštitnog elementa provodi njegovom magnetizacijom, to ga je vrlo jednostavno demagnetizacijom ponovno aktivirati. Kako su mu dimenzije prikladne za umetanje u knjige, jasno je zašto je ovo jedina primjenjiva tehnologija u knjižnicama. Također, relativno najmanja osjetljivost na metal čini EM tehnologiju dobrim izborom u supermarketima i hipermarketima s metalnim kolicima, kao i u trgovinama željeznarije, alata, i si, dok male dimenzije naljepnica predstavljaju bitnu prednost u trgovinama gdje se prodaju dimenzijama maleni artikli (npr. trgovine kozmetike, biljne apoteke i si.).

Pouzdanost detekcije velika je prednost AM sustava

Akustomagnetna tehnologija naziva se tako zbog toga što pobuđeni zaštitni element mehanički vibrira u ultrazvučnom području. lako se ne prima sam zvuk, ovo je suštinski bitno, obzirom da upravo same mehaničke vibracije generiraju signal koji se detektira. Osim bitne prednosti pred RF i EM tehnologijama - da detekcija ne ovisi bitno o relativnom položaju zaštitnog elementa s obzirom na polje - kod novijih sustava postižu se i značajni dometi detekcije. Međutim, zaštitni su elementi najpodložniji sabotaži od svih sustava, istovrsni sustavi se međusobno ometaju ako nisu propisno sinkronizirani, duljina zaštitnog elementa je strogo definirana mehaničkom rezonantnom frekvencijom (58 kHz), a za razliku od svih ostalih, ovi zaštitni elementi moraju imati i treću dimenziju - debljinu od 1-2 mm kako bi se osigurao prostor za slobodno titranje. Akustomagnetna tehnologija najčešće je korištena u Hrvatskoj, a njene osobine omogućavaju najšire polje zadovoljavajuće primjene.

RM sustavi kombiniraju dvije tehnologije

S obzirom da u značajnom dijelu primje ne uporabu određene tehnologije diktira opre ma nje proizvoda zaštitnim elementima već u samoj tvornici (tzv. source-tag ging), u posljednje vrije-me postoje i detekcijski sustavi kom bi nirane tehnologije - RF i EM - kako bi se omogućilo detekciju o ba ju vrsta zaštitnih elemenata istim sustavom. Na ovaj način trgovci kojima dio dobavljača isporučuje robu već zaštićenu RF, a dio EM naljepnicama, nemaju dodatne troškove ručnog zaštićivanja dijela robe. Osim konstrukcijske specifičnosti, ovi sustavi se suštinski ne razlikuju od ranije opisanih.

RF AM EM
Prednosti
Najniža cijena ugradnje i održavanja Najviša razina pouzdanosti detekcije Mogućnost uporabe malih i savitljivih naljepnica
Korištenje privjesaka omogućava velik razmak između antena (do 1,9 m) Omogućava širok razmak između antena od 2 m u kombinaciji s relativno malim naljepnicama (uz uvjet korištenja originalnih naljepnica proizvođača) Mogućnost zaštite metalnih predmeta
Manja potrošnja električne nergije Širok spektar različitih izvedbi sustava prilagođenih specifičnim zahtjevima korisnika Mogućnost višekratnog korištenja naljepnica - idealno rješenje za knjižnice
Vrhunski dizajn antena Naljepnice nije moguće sabotirati rukom ili tijelom
Ograničenja
Mogućnost sabotaže unaprijed pripremljenim vrečicama presvučenim metalom Skupe naljepnice Uzak razmak između antena
Tro-dimenzionalne naljepnice Visoka cijena antena
Osjetljivost na međusobno ometanje sustava kod bliskih instalacija Niža razina detekcije naljepnica
Primjena
Prodavaonica odjeće, igračaka i sportske opreme Prodavaonice elektroničke opreme, satova, donjeg rublja i luksuzne robe Knjižnice
Knjižare Parfumerije Željezarije
Supermarket! Ljekarne Robne kuće Trgovački centri

ELEMENTI EAS SUSTAVA

Bežični EAS sustavi sastoje se, u funkcionalnom smislu, uvijek od tri ista elementa: zaštitnih elemenata (naljepnica, okvira ili privjesaka), detekcijske opreme (tzv. “antena” s upravljačkom elektronikom) i deaktivacijske (i reaktivacijske) opreme (za deaktiviranje naljepnica, odnosno odvajanje okvira i privjesaka).Tri bitna elementa EAS sustava

Zaštitni elementi

Bez obzira na primijenjenu tehnologiju, zaštitni se elementi uvijek proizvode u tri oblika: kao privjesci, okviri i kao naljepnice. Okviri se koriste za zaštitu različitih medija, kao što su kazete, CD i DVD mediji, i si, a privjesci za odjeću, naočale, boce i blister-pakiranja. Bez obzira na oblik, svi okviri i privjesci su uvijek opremljeni permanentnim zaštitnim elementom, a prilikom kupovine zaštita se s proizvoda uklanja uklanjanjem privjeska, odnosno okvira. Da ne bi bilo moguće jednostavno uklanjanje s proizvoda, privjesci se pričvršćuju bilo posebnim iglicama, bilo čeličnim vrpcama (tzv. lanyard) koje je moguće odvojiti, odnosno ukloniti pomoću posebnog magnet nog elementa (tzv. detacher). Naljepnice se koriste za zaštitu svih ostalih proizvoda, na koje nije moguće pričvrstiti privjeske ili okvire (ali ponekad radi jednostavnosti i općenito svih štićenih proizvoda u dućanu). Pri torn se naljepnice izrađuju s različitim oznakama i natpisima kako bi djelovale kao obične oznake i odvratile pokušaj sabotaže. Za razliku od privjesaka, naljepnice se ne mogu ukloniti s proizvoda pa ih je prilikom kupnje potrebno deaktivirati. EM i AM naljepnice se nakon deaktivacije mogu ponovno aktivirati, dok se RF naljepnice deaktivacijom nepovratno uništavaju.

Detekcijski elementi

Što se detekcijskih elemenata tiče, konstrukcije i koncepcije, a osobito njihov dizajn razlikuje se u velikom broju pojedinosti, ovisno o ciljanoj namjeni, odnosno vrsti trgovine. Dok je kod jednih bitna robusnost i pouzdanost, kod drugih je bitan dizajn i uklapanje u interijer. Vrlo su česte tzv. mono izvedbe - gdje se sva detekcijska oprema nalazi u jednom antenskom panelu. Ovakve su jedinice vrlo prikladne i jednostavne za montažu u manjim trgovi-nama, a osobito su popu larne u manjim trgovinama dizajner skog tekstila. Za pokrivanje većih raspona, odnosno širina prolaza, potrebno je postaviti više od jednog detekcijskog panela. U praksi se najčešće vide konfiguracije s dva ili tri panela.

Deaktivatori

Sami deaktivatori, odnosno odvajači, uvijek su fiksno montirani u prodajni pult, kako bi ih bilo teže otuđiti. Dok su odvajači uvijek pasivni (bez napajanja i aktivne elektronike), deaktivatori mogu biti i pasivni (kod EM i AM sustava), i aktivni, pri čemu je na aktivnim deaktivatorima deaktivacija uvijek brža, lakša i pouzdanija. U super- i hipermarketima sve se češće koriste i deaktivatori u dvije ravnine, ugrađeni u bar-kod čitače što kumulativno povećava protočnost blagajne jer nije potrebno za svaki artikal raditi dva pokreta, već samo jedan.

Integracija s drugim sustavima tehničke zaštite i umreživanje u informacijski sustav dodatno povećavaju sigurnost i smanjuju gubitke

Sustavi za zaštitu od krađe sve se češće integriraju s drugim tehničkim sustavima u trgovini. Najuobičajenija je integracija s videonadzorom kako bi sustav videonadzora uz snimak imao točno zabilježene trenutke prorade alarma krađe. Međutim, raste i popularnost EAS sustava kombiniranog sa sustavom za brojanje kupaca. Ovakvi su sustavi uvijek umreženi u informacijski sustav trgovačke kuće, radi centraliziranog prikupljanja i analize ovih podataka. Dodatno, daljinski pristup omogućava i jednostavniji daljinski nadzor i održavanje opreme uz niže troškove.EAS TREBA PRILAGODITI VRSTI ŠTIĆENE ROBE I TIPU PRODAVAONICE

U funkcionalnom smislu, od svakog se EAS sustava očekuje prije svega prihvatljiv iznos investicije s obzirom na procijenjenu redukciju gubitaka u odnosu na poslovanje bez EAS sustava. S tehničke strane pak, ključno je postići optimalan omjer pouzdanosti detekcije i potiskivanja lažnih alarma.Pouzdanost detekcije povećava se adekvatnim organizacijskim mjerama

Lažni alarmi u pravilu su izazvani okolišnim smetnjama, čiji su izvori najčešće drugi EAS sustavi iste tehnologije, tranzistorski upravljana rasvjeta, ali i razni elektronički uređaji kao npr. LCD monitori, EFTPOS uređaji, i si, ali i pasivnim predmetima u okolišu, kao što su metalne konstrukcije, opiate, metalna kolica za kupovinu, itd. Pouzdanost detekcije, s druge strane, ponajprije ovisi o vrsti štićenog proizvoda, načinima krađe i sabotaže zaštitnih elemenata, kao i o ograničenjima samog zaštitnog elementa s obzirom na tehnologiju. U uvjetima kad je nemoguće detekcijsku opremu postaviti izvan utjecaja vanjskih smetnji i izobličenja, lažne alarme se izbjegava smanjivanjem osjetljivosti, što za posljedicu ima, naravno, i smanjenu pouzdanost detekcije. Vrlo su rijetke instalacije u idealnim uvjetima u kojima se postižu teoretski maksimalni, od strane proizvođača deklarirani učinci.

Tehnička ograničenja obično se kompenziraju organizacijskim mjerama. Primjerice, u super- i hipermarketima postavljanjem detekcijskih antena uz svaku blagajnu umjesto na izlazu postiže se neposredna blizina potencijalnog počinitelja i zaposlenika trgovine, uz precizniju identifikaciju potencijalnog počinitelja. Upravo to su razlozi koji uvelike povećavaju odvraćanje počinitelja od toga da uopće pokušaju krađu.

Pravilan odabir zaštitnih elemenata podjednako je važan kao i odabir i pozicioniranje detekcijskih. Temeljno je načelo - kad god je to moguće u smislu radnih procesa - koristiti privjeske ili okvire umjesto naljepnica s obzirom da oni uvijek jamče pouzdaniju detekciju. Također, neki zaštitni elementi dobro podnose deformacije, a drugi ih ne podnose uopće pa je potrebno uvijek odabrati prikladne dimenzije zaštitnih elemenata s obzirom na dimenzije štićenih artikala. Organizacijski, treba voditi računa i o načinima krađe - primjerice, nema smisla štititi proizvod naljepnicom na ambalaži, ako je ambalažu moguće lako i neprimjetno na lieu mjesta odbaciti. Odabranu tehnologiju detekcije treba prilagoditi vrsti štićene robe i tipu trgovačkog prostora.

Primjer zaštite supermarketa