Servisiranje i održavanje sustava tehničke zaštite

Efikasnost i isplativost sustava tehničke zaštite izravno ovise o tome jesu li i koliko kvalitetno održavani.

Organizacija popravka sustava

Informaciju o događaju operater CTN-a prosljeđuje voditelju održavanja koji organizira popravak sustava tako da angažira servisera koji sustav mora dovesti u ispravno stanje u roku predviđenom ugovorom. Cijeli se proces odmah dokumentira (zahtjevi, zapisnici), rad servisera se nadzire a kada je potrebno osigurava se besplatan savjet dežurnog tehničara.

Redovito održavanje

I najsuvremeniji veoma skupi sustavi neće ispuniti svoje prvobitne funkcije ako nisu ispravni pa je redovito održavanje iznimno bitno kako bi sustavi obavili ono zbog čega su ugrađeni i spriječili ljudske žrtve i materijalnu štetu. Redovito održavanje se provodi na temelju ugovora sklopljenog s korisnikom i podrazumijeva servisiranje u unaprijed dogovorenim vremenskim intervalima. Cijena ovog održavanja unaprijed je dogovorena i uključuje sve troškove koje je moguće unaprijed planirati (put, dnevnice, pribor). Provedba redovitih servisa podrazumijeva aktivnosti u svim fazama procesa - od planiranja, preko realizacije do izvještavanja i naplate - ali i npr. redovitu obuku korisnika za ispravan rad sa sustavom.

Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje provodi se na zahtjev korisnika sustava tehničke zaštite kada on ocjeni kako je takvo održavanje neophodno. Najčešće je riječ o situacijama kada je sustav prestao raditi i kada je potrebno ustanoviti kada i zašto se to dogodilo te predložiti i provesti mjere vraćanja sustava u stanje pune ispravnosti. U takvim je situacijama bitno razlučiti je li potrebna hitna intervencija i o tome se voditelj održavanja dogovara izravno s korisnikom i to za svaku pojedinu situaciju.

Investicijsko održavanje

Investicijsko održavanje se predlaže korisniku na temelju praćenja i analize mjera provedenih prilikom redovitog i izvanrednog održavanja kada analiza stanja sustava upućuje da je moguće smanjiti troškove njegove eksploatacije i povećati razinu sigurnosti. Pri tome se posebno vodi računa o svim aspektima očuvanja već učinjene investicije kroz npr. korištenje i revitalizaciju već postojeće opreme.

Redovito održavanje i atestiranje sustava dojave požara

Redovito održavanje i atestiranje sustava dojave požara je na temelju propisa obvezno a svako kašnjenje predstavlja prekršaj koji se novčano kažnjava.

Knjige održavanja

Knjige održavanja su obvezni dokumenti koji prate poslove privatne (tehničke) zaštite i protupožarne zaštite a glavna im je funkcija praćenje statusa sustava od dana ugradnje i tijekom cijele eksploatacije.