Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene, izveden kao jedinstveni sustav ili skup međusobno povezanih podsustava. Opće postavke koje u projektiranju treba poštovati su:

- Svestranost - mreža ne postaje manja i jednostavnija, nego univerzalnija.
- Raznolikost - mreža treba obuhvatiti video, telefoniju i informatiku.
- Pričuva - projektirati više od trenutnih potreba, sukladno predviđenom rastu.
- Pouzdanost - koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove, komponente i uređaje.
- Zasićenost - dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika.
- Funkcionalnost - nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja.
- Dokumentacija - temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture.

Kako je u posljednjem desetljeću nagli razvoj internet-a doveo do drastičnih povećanja zahtijeva prema vrsti i zadaćama same mrežne opreme te i samom broju opreme, improvizacijama i polovičnim rješenjima u povezivanju pojedinih činilaca lokalne mreže nema više mjesta. Pored telefonskih i računalnih sustava, uz druge instalacije ove skupine, stvarala se je prava zbrka kablova, a cijeli sustav postao je skup, nepregledan, nefleksibilan i vrlo osjetljiv na otkaze. Poštovanje sistematičnosti, koju današnji zahtjevi nameću, nužno je kao se ne bi dogodila situacija koju ilustrira podslika naredne slike. Stoga su uvedene preporuke kako sve međusobno povezati po načelima STRUKTURNOG KABLIRANJA koje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za Internet, video, pohranu podataka, telefonsku komunikaciju i drugo. Strukturno kabliranje podrazumijeva dizajn dvije osnovne skupine uređaja i opreme u LAN-u:

AKTIVNA oprema - elektronički uređaji koji prihvaćaju i distribuiraju promet unutar lokalne mreže.
PASIVNA oprema - žični i optički sustav za povezivanje aktivne opreme uz sustav napajanja.

Iako se u osnovi pojam kabliranja odnosi na pasivnu opremu, dizajn pasivne opreme nije moguće kvalitetno realizirati bez sagledavanja zahtijeva po pitanju aktivne opreme. Oba navedena segmenta moraju se pažljivo uskladiti prema trenutnim i budućim zahtjevima korisnika. Naredna slika prikazuje presjek kroz dio zgrade i razmještaj osnovne infrastrukture. Prvo što se može uočiti su prespojni ormari po katovima za AKTIVNU opremu (wiring closet - rack), kojima je veličina, osim u metarskim dimenzijama izražena i u broju osnovnih ugradbenih komponenti (Rack Unit 1U = 1 3/4"), pa tako prespojni ormar ima kapacitet 42U, što bi odgovaralo visini ormara oko 200 cm. Unutar ormara ugrađuje se potrebna aktivna oprema (router, firewall, switch ...), PASIVNA oprema s konektorima za ugrađene UTP i FO kablove (patch panel), kablovi za povezivanje aktivne opreme s konektorima na panelima (patch cord) nadzorna mjerna oprema, izvor besprekidnog napajanja za uređaje (UPS) i sve drugo što se pokaže potrebno.

Uvriježeno je strukturno kabliranje promatrati kroz dvije osnovne grupe s podgrupama prema opisu nadalje.

PROSTORI I ZONE
- Ulazno / Izlazni prostor - pristupno mjesto okruženju (Entrance Room - ER)
- Operativni prostor - upravljane, administracija, nadzor i potpora (Telecom Room - TR)
- Računalni prostor - sva raspoloživa aktivna i pasivna oprema svih zona (Computer Room - CR)
- Glavna zona distribucije - (Main Distribution Area - MDA)
- Zona jednog okruženja - kat, krila kata, odsjek ... (Horizontal Distribution Area - HDA)
- Zona objedinjavanja - međuspoj, međuzona (Zone Distribution Area - ZDA)
- Radna zona i oprema korisnika (Equipment Distribution Area - EDA)

SUSTAV KABLIRANJA
- Okosnica sustava - vertikalno kabliranje (Backbone cabling - BC)
- Pristup korisnika sustavu - horizontalno kabliranje (Horizontal cabling - HC)

Suština strukturnog kabliranja je korištenje jedinstvenog kablovskog sustava za sve instalacije kojima se prenosi bilo kakva poruka - informacija kao govor, slika, podaci kao digitalni signal kroz jednu jedinu vrst priključka - RJ45. U zidnu utičnicu kod korisnika može se priključiti računalo, pisač, digitalni telefon ili neki po tehnologiji srodan uređaj, a rad s njime prepoznaje odgovarajuća aktivna mrežna oprema (preklopnik na primjer) s kojom je uređaj povezan. Bez intervencije na sustav kabliranja cijela mreža može se konfigurirati na potpuno drugačiji način, prema potrebama korisnika. To omogućava dizajn aktivne mrežne opreme konstruirane za jednostavno i brzo prespajanje prema potrebi. Kada korisnik fizički mijenja lokaciju rada, administrator mreže izvršiti će prespajanje na odgovarajućoj aktivnoj opremi i korisnik će na novom radnom mjestu imati stanje koje je imao i prije.

Strukturno kabliranje definira izvedbu mreže zvjezdaste topologije. Uz zadovoljenje dopuštenih udaljenosti povezivanja i svih opisanih zahtijeva, te dugoročno planiranih aktivnosti, potreba i porasta broja korisnika, osnovna načela koja strukturno kabliranje mora zadovoljiti mogu se definirati sa slijedeće tri točke:

- generičnost - neovisnost o vrsti aktivne opreme
- fleksibilnost - povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti
- zasićenost - osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku