Video nadzor
 
Videonadzor na Vašim uređajima

Jeste li znali da sa Vašim smartphone-om ili osobnim računalom možete biti u stalnom kontaktu sa Vašim domom ili poslovnim objektom? To Vam nudi sigurnost vaše obitelji, imovine, povećava efikasnost poslovanja i bitno povećava sigurnost. Putem videonadzora koji ste ugradili ili planirate ugraditi u Vaš dom ili poslovni objekt, možete u realnom vremenu na vašem računalu ili smartphone-u gledati snimku prostora. Važno je odabrati odgovarajuću video opremu.

Kada govorimo o smartphone platformama, usluga videonadzora podržana je na Android-u i iOS-u te na svim osobnim računalima putem bilo kojeg od internet preglednika. Da bi mogli u realnom vremenu nadgledati štićeni prostor, potrebno je osigurati da je Vaš uređaj povezan na internet, bilo putem Wi-Fi mreže ili 3G/GPRS konekcije. Putem aplikacije AVerViewer možete birati koju kameru želite gledati i snimati Vaš prostor te podići sigurnost na još veću razinu. Primjer kako to izgleda možete vidjeti na slici ispod.

Slika prikazuje primjer prikaza štićenog prostora na iOS, PC i Android platformama
 
  Download kataloga proizvoda - Video nadzor - PDF format
 
Smiju li nas snimati?

Strah od terorizma – prihvaćanje nadziranog društva
Sve veća primjena sustava videonadzora povod je učestalih debata o privatnosti građana koju tako široka primjena narušava. Zanimljiv je primjer Velike Britanije u kojoj je u primjeni oko 2,5 milijuna kamera (10% od svih u svijetu ugrađenih). Javno mijenje donedavno nije na primjenu videonadzora na javnim mjestima (ulicama, stadionima, željeznicama, aerodromima, školama) gledalo blagonaklono. Pokreti i udruge za zaštitu prava čovjeka na privatnost u Britaniji su iznimno aktivni. Kao primjer negodovanja zbog tako raširene primjene videonadzora može se navesti i godišnje dodjeljivanje Big Brother Award institucijama i tvrtkama koje, prema ocjeni boraca za zaštitu privatnosti građana, narušavaju pravo građana na privatnost. Međutim, nakon velikog terorističkog napada na londonsku podzemnu željeznicu 2005. godine sve veći broj građana podržava primjenu videonadzora i na otvorenim i na zatvorenim prostorima i smatra da je primjena videonadzora osnov suradnje s policijom i pomoć njihovom djelovanju u općem interesu.

Različita rješenja zaštite privatnosti

Debata o zaštiti privatnosti građana vs. prava na zaštitu vlastite imovine toliko je važna da su mnoge zemlje EU na neki način pokušale propisati okvire upotrebe sustava videonadzora. Veoma pojednostavljeno, prisutna su tri pristupa: nema nikakvih ograničenja za upotrebu videonadzora (u Velikoj Britaniji kažu da su kamere bile na ulicama prije bilo kakvih propisa), za svaki pojedini sustav videonadzora treba ishoditi dozvolu tijela lokalne uprave (Francuska) i svi koji se bave projektiranjem, ugradnjom i održavanjem videonadzora moraju ishoditi posebne ovlasti za obavljanje takvih poslova (Njemačka).

Snimka se ne smije koristiti van zakonske namjene

U Hrvatskoj je na snazi model prema kojem sve tvrtke i sve osobe koje se bave sustavima videonadzora u zaštitarske svrhe moraju od Ministarstva unutarnjih poslova ishoditi posebno ovlaštenje za obavljanje poslova privatne zaštite. Propisi kojima se u Hrvatskoj sustavi videonadzora izravno spominju uglavnom su s područja zaštitarstva. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite sustavi videonadzora svrstani su u elektroničke sigurnosne sustave koji omogućuju učinkovitu zaštitu štićenog objekta.
Na primjenu sustava videonadzora obvezuju se korisnici čiji objekti na temelju prosudbe ugroženosti spadaju u 2., 3. i 4. kategoriju ugroženosti prema navedenom Pravilniku i obveznici Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima. Prema Zakonu o igrama na sreću i Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima također je obvezno koristiti sustave videonadzora i tim je propisima određeno kako to treba raditi. Nekoliko se propisa neizravno bavi ovim sustavima. Kaznenim se zakonom sankcionira neovlašteno snimanje, Zakonom o državnom inspektoratu se obvezuje na kakvoću proizvoda, Zakonom o zaštiti tajnosti podataka propisuje se način korištenja prikupljenih podataka. No od svega je najvažnije znati da se na ulazu u objekt štićen sustavom videonadzora i u njegovoj unutrašnjosti mora na vidljivom mjestu istaknuti obavijest da je prostor nadziran te da se podaci o osobama prikupljeni sustavima tehničke zaštite ne smiju koristiti izvan njihove zakonske namjene.

Raspon efekata videonadzora

Ugradnjom videonadzora štete od razbojstva smanjuju se i do 4,5 puta!

Bitan razlog zašto je videonadzor sve zastupljeniji (i najzastupljeniji) sustav zaštite treba tražiti u njegovom efektu na počinitelje kaznenih djela (odvraćanje, prepoznavanje, detekcija, identifikacija), ali i u vrstama kaznenih djela na koje taj sustav ima takve efekte. Videonadzor primjenjiv je u prevenciji najviše vrsta kaznenih djela - provale, razbojništva, krađe, vandalizma, prijevare, utaje, terorizma – za razliku od npr. sustava protuprovale koji su veoma efikasni u smanjivanju broja provala i njima uzrokovanih šteta, no nemaju većeg utjecaja na ostale vrste kaznenih djela. Zbog toga upotreba sustava videonadzora za svakog korisnika znači veću vrijednost.
Danas su napuštene teorije o nasumičnom izboru objekata napada od strane kriminalca i stav je stručnjaka da kriminalci provode vlastitu cost/benefit analizu u kojoj potencijalni plijen uspoređuju s rizikom da budu uhvaćeni i kažnjeni. Zato sve mjere koje pridonose povećanju percepcije rizika, a videonadzor to zasigurno jest, izravno utječu na smanjenje ugroženosti pojedinog objekta. U prilog toj tezi govori i istraživanje Europske udruge banaka prema kojem na kriminalitet najveći utjecaj imaju intervencija policije i represija te kažnjavanje koje provode policija i sudstvo. Slijede kamere (!) koje pravosuđu daju dovoljno dokaza za provođenje mjera represije i kažnjavanja, zatim alarmni sustavi, usporavanje počinitelja kaznenog djela i razne organizacijske mjere koje novčarske institucije provode s ciljem prevencije kriminala.
Časopis Focus on Magazine proveo je istraživanje među 1500 voditelja sigurnosti u financijskim institucijama SAD-e o njihovim željama. Rezultati kažu da je prvo što bi oni željeli u svojim institucijama primijeniti jest integralna zaštita – jedno svobuhvatno rješenje zaštite. Nakon toga je videonadzor ono što bi najviše željeli - digitalni video, video kamere te prijenos video signala na udaljenu lokaciju. Na petom mjestu su foto ID beđevi, sustavi za kreiranje identifikacijskih beđeva sa slikom i tipkovnice za vrata.

Integracija videa i temeljnih poslovnih funkcija – visoka isplativost

Stav o visokoj isplativosti sustava videonadzora među korisnicima uzrokovan je i velikim mogućnostima integracije videa s temeljnim poslovnim funkcijama. Tehnologije koje omogućavaju integraciju videonadzora s POS-om, bankomatima, kontrolom pristupa, alarmnim sustavima (u novije vrijeme posebno u funkciji verifikacije signala alarma) danas su općeprihvaćene i puno pristupačnije. Za sve koji se bave djelatnošću tehničke zaštite više nije dovoljno kvalitetno instalirati nego je potrebno znati i kvalitetno integrirati sustave zaštitete osigurati korisniku maksimalnu efikasnost njihove primjene.

Kupci žele “high tech” video

Prilikom nabave sustava videonadzora korisnicima je teško odlučiti trebaju li ili ne koristiti novije tehnologije. Orijentaciju kakvi su trendovi primjene novih tehnologija mogu pružiti podaci o trendovima upotrebe sustava videonadzora na tržištu SAD-a u 2004. godini. Kupci žele daljinski upravljati sustavom, promatrati štićeno mjesto putem računalne mreže, integraciju sustava videonadzora s ostalim sustavima zaštite i sustavima na objektu i, sve češće, bežičnu instalaciju.

Sama tehnologija nije rješenje

Kupci su nerijetko veoma impresionirani novim tehnologijama i onime što im one nude. No primjena novih tehnologija neće automatski riješiti sve njihove probleme. Da bi se razina sigurnosti dodatno poboljšala potrebno je kombinirati različite sustave i mjere zaštite (tehničku, tjelesnu, mehaničku) te njihovu pravilnu primjenu definirati raznim organizacijskim mjerama (procedurama, edukacijom). Takvim pristupom moguće je osigurati maksimalnu sigurnost osoba i prihvatljiv rizik za imovinu.Video – na vrhu liste želja

Svi žele videonadzor

Sustav videonadzora prvotno je korišten za promatranje događaja čije je izravno promatranje za čovjeka opasno (lansiranje raketa) ili nemoguće (ispravnost naftovoda i plinovoda) te se i danas koristi s takvom namjenom. Riječ je o specijalnim aplikacijama za nadzor npr. nuklearnih i ostalih energetskih postrojenja.
Svoju širu primjenu sustavi videonadzora danas imaju prvenstveno u aplikacijama tehničke zaštite i takva njihova primjena ima najveći rast. Korisnike sustava tehničke zaštite uvjetno možemo podijeliti u četiri osnovne grupe na temelju veličine i namjene objekta:

Stamnbeni objekti i male trgovine

Kuće, stambene zgrade, dućani, butici, kiosci

Trgovački objekti Novčarske institucije

Trgovački centri i hipermarketi, robne kuće, hoteli

Banke, štedionice, mjenjačnice, prodajna mjesta Hrvatske lutrije, kladionice

Javne i državne ustanove i industrija

Zdravstvene ustanove (bolnice), zračne luke, željezničeke postaje, proizvodni pogoni, skladišta i otvoreni prostori


Sustave videonadzora koriste gotovo svi tipovi korisnika. Najgrublja podjela tipova korisnika mogla bi biti na velike industrijske, komercijalne i rezidencijalne korisnike. Od ukupnog broja ugrađenih sustava videonadzora 50% je ugrađeno u komercijalne objekte (urede, trgovine isl.), 31% u stambene te 19% u industrijske objekte.

Video – najtraženiji sustav tehničke zaštite ...

U 2005. godini broj ugrađenih sustava videonadzora u odnosu na broj ostalih ugrađenih sustava tehničke zaštite (kontrolu pristupa, protuprovalu, protuprepad) dospio je na prvo mjesto.
… a očekuje se još veća potražnja!

Tržište sustava tehničke zaštite u istočnoj Europi raste stopom od 20% godišnje i takav rast znatno je veći od rasta u ostalim dijelovima svijeta. Ta se stopa odnosi i na tržište Hrvatske i regije. Na povećanu potražnju za sustavima tehničke zaštite i uslugama vezanim uz zaštitu u cijelosti utječe cijeli niz čimbenika. Glavni socioekonomski čimbenik je percepcija kriminala kojeg je stopa rasta u Hrvatskoj oko 20%. Bitni su i ekonomski čimbenici (BDP, zaduženost).
Političke promjene sljedeći su čimbenik koji neku gospodarsku djelatnost potiče ili sputava, a one u Hrvatskoj idu u prilog razvoja djelatnosti. Djelatnost je sve bolje regulirana propisima što pogoduje njezinu sazrijevanju, a namjera priključivanja Europskoj uniji još više potiče njezino normativno uređivanje. Rastu djelatnosti pogoduju tehnološke promjene i sve veća pristupačnost novim, bržim i pouzdanijim načinima komunikacije (Internet, mobilna telefonija, mrežno povezivanje).
Što se sve može postići primjenom videonadzora

Nekoliko je osnovnih ciljeva koji se žele ostvariti primjenom mjera zaštite od kaznenih djela. To su odvraćanje počinitelja, njegovo rano otkrivanje, uzbunjivanje počinitelja i interventnih ekipa, usporavanje počinitelja, intervencija zaštitarskih ekipa te prepoznavanje i identifikacija počinitelja kaznenog djela.

Željena funkcija sustava

Učinak na potencijalnog počinitelja kaznenog djela

Sustav tehničke zaštite koji omogućava željenu funkciju

odvraćanje počinitelja

odustajanje od počinjenja kaznenog djela

integrirani podsustavi protuprepada, kontrole pristupa i video nadzora

rano otkrivanje počinitelja

odustajanje u samom početku počinjenja kaznenog djela

cenralizirani sustavi protuprepada i kontrole pristupa

uzbunjivanje počinitelja i interventnih ekipa

skraćivanje trajanja prepada ili provale

integrirani sustavi protuprovale, protuprepada, vatrodojave, kontrole pristupa, videonadzora

usporavanje počinitelja

naknadno odustajanje

kontrola pristupa i zaprečavanje

intervencija zaštitarske ekipe

skraćivanje trajanja prepada ili provale

integriran i centralizirani dojavni sustav

identifikacija počinitelja

strah od sankcija za počinjeno kazneno djelo

digitalno snimanje


Izvor: Preporuka HCZ-a o sustavima videonadzora
PROJEKTOM SE DEFINIRA FUNKCIJA SUSTAVA

Odabir elemenata sustava videonadzora ovisi o njegovoj funkciji.
Kao primjer stručnog pristupa u određivanju funkcija sustava videonadzora treba istaknuti Preporuku Hrvatskog ceha zaštitara o sustavima videonadzora kojom se definiraju osnovne karakteristike sustava i njegovih elemenata u odnosu na njegovu funkciju. Važno je znati da je ova preporuka Ceha namijenjena prvenstveno obveznicima Zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju gotovim novcem i vrijednostima kako bi znali što tražiti od ponuditelja sustava videonadzora koji, prema Zakonu, moraju imati. No, temeljno razgraničenje funkcija sustava i potrebnih karakteristika je univerzalno. Primjena ove i sličnih preporuka može pomoći u smanjivanju negativne percepcije javnosti o sustavima videonadzora kao beskorisnima i omogućiti educiranje korisnika za pravilan odabir uređaja za ugradnju kako se u dnevnom tisku više ne bi pojavljivali naslovi kakav je npr. u rujnu 2006. bio objavljen u Glasu Istre - „Kamera nije prepoznala ni razbojnika bez maske“.

Projektom se određuje funkcija sustava

Osim navedenih izravno zaštitnih funkcija sustav videonadzora koristi se i za mnoge druge svrhe – za nadzor proizvodnje i proizvodnog procesa, javnih površina (ulica, trgova, stadiona, aerodroma), perimetra štićenih objekata, otvorenih prostora, prometa (auto ceste, tuneli).
Iako u takvim aplikacijama zaštita nije isključiva svrha videonadzora - nego je to i kontrola proizvodnje, promatranje mjesta koja su čovjeku nepristupačna ili opasna, regulacija prometa i slično - na temelju najučestalije primjene tog sustava možemo reći da je riječ prvenstveno o sustavu tehničke zaštite zato što se upotrebljava uglavnom kao mjera zaštite osoba i imovine od kriminalnih djela kao što su krađe, razbojništava, vandalizam, prijevare, prometni prekršaji itd.
Teško je razgraničiti u kojoj je aplikaciji videonadzor primijenjen kao sustav zaštite, a u kojoj ne.
Takvo je razgraničenje bitno jer, prema propisima u Hrvatskoj, sustave zaštite mogu projektirati i instalirati samo od strane Ministarstva unutarnjih poslova za takve poslove posebno ovlaštene osobe i tvrtke. Način na koji se dilema o prvenstvenoj funkciji sustava (zaštita ili nešto drugo) razrješava u nadležnosti je projektanata koji projektnom dokumentacijom definiraju funkciju sustava videonadzora u konkretnoj aplikaciji.Elementi sustava videonadzora

Dok su se u prošlosti kamere videonadzora koristile isključivo za nadgledanje, danas je, prvenstveno zahvaljujući primjeni digitalne tehnologije, sustav videonadzora sastavni dio interaktivnog sustava tehničke zaštite. Vanjske ili unutarnje, skrivene ili za specijalne namjene, kamere mogu biti kontrolirane ručno ili automatski, pomoću detektora kretanja, a njihov se
signal može pregledavati u stvarnom vremenu na monitorima koji prikazuju slike s 1 do čak 32 kamere, ili pak pohranjivati na tvrdi disk digitalnih snimača. Slika s digitalne video kamere može se ujedno, u stvarnom vremenu, prikazati i na televizoru, zaslonu računala i novijih GSM telefona, ili na Internet stranici, kojoj možete pristupiti s bilo kojeg računala ili GSM telefona koji imaju pristup Internetu.

Unutarnje kamere

Ispravno postavljene unutarnje kamere su najbolja prevencija od krađe ili oštećenja imovine, prepada, te šteta koje počine kupci, dobavljači ili sami zaposlenici. Vrstu kamere odabiremo s obzirom na potrebe štićenog prostora. Danas su sve više u upotrebi kamere u boji jer daju više informacija od crno-bijelih kamera. Rezolucija, standardna, visoka ili vrlo visoka, bira
se u ovisnosti o namjeni pojedine kamere (detekcija, identifikacija...), a objektiv koji može biti fiksni, varifokal ili zoom, u ovisnosti o željenom vidnom polju kamere. Osim standardnih oblika kamera koriste se i drugi oblici kućišta kao što je diskretno (stropna dome kamera) ili antivandal (za javne prostore).

Vanjske kamere

Vanjski smještaj kamera video nadzora omogućuje najraniju detekciju provale, motrenjem pristupa objektu. To mogu biti standardne kamere u vanjskom vodootpornom kućištu s grijačem i zaštitom od sunca ili kompaktne vanjske izvedbe, često opremljene i IR ledicama koje omogućuju nadzor i u noćnim uvjetima.
Pokretne stropne kamere, opremljene motorom za vodoravno (pan) i okomito (tilt) kretanje kamere i zoom objektivom, pokrivaju široki prostor i uspješno zamjenjuju veći broj običnih kamera u štićenom prostoru. Moguće se unutrašnje i vanjske izvedbe s različitim karakteristikama kamera i veličinom zoom-a.

Monitori

Svakom korisniku video sustava najvažnija je visoka kvaliteta slike, pa su monitori ključan element svakog video sustava. Ako je kvaliteta ili rezolucija monitora loša, pokvarit će sliku i najkvalitetnije kamere ili centralnog uređaja za prikaz više kamera istovremeno kod kojeg je kvaliteta prikaza još važnija! Osim standardnih CCTV monitora sve se više koriste i LCD monitori s kompozitnim ulazima (prvenstveno zbog vanjskog izgleda i manjeg prostora kojeg zauzimaju), te računalni monitori u kombinaciji s vrsnom grafičkom karticom i brzim procesorom. Za video centre korisna je upotreba video zidova.

Uređaji za digitalni zapis

Bilo da je riječ o malim stand-alone digitalnim video snimačima s 1 ili 4 video ulaza, opremljenih i mrežnim priključkom ili audio ulazom za istovremeno snimanje i prijenos i zvučnog signala zajedno sa slikom, ili je riječ o multiplekser DVR uređaju koji pored standardnog prikaza više kamera na jednom monitoru, omogućuju i prijenos signala putem mreže, snimanje zapisa na CD-RW i upravljanje kamerama s izdvojene lokacije, uređaji za digitalni zapis u potpunosti su i
odlikama i cijenom istisnuli uređaje za analogni zapis.
Uporabom uređaja za digitalni zapis moguće je ne samo na hard disk DVR-a ili osobnog računala pohraniti mnogo snimki visoke kvalitete, već i povezivati snimanje i prijenos video signala na web stranicu, e-mail adresu ili mobilni telefon (SMS ili MMS porukom, odnosno “streamingom” video zapisa preko GPRS veze) s detekcijom aktivnosti (upravljanje alarmom).

Komunikacija i centralizacija

Većina današnjih uređaja za digitalni zapis ima ugrađenu mogućnost spajanja na računalnu mrežu te im je moguće pristupiti iz unutarnje mreže (LAN) ili izvana putem Interneta. neki uređaji omogućuju i prijenos putem klasične telefonske linije ili ISDN-a (modemski). Svrha prijenosa može biti komunikacija po potrebni ili stalna veza radi video centralizacije.

Upravljanje

Za lakše upravljanje PTZ kamerama i odabir prikaza na monitorima koriste se dodatne upravljačke tipkovnice

Analogna i digitalna integracija

Sustavi videonadzora često se integriraju s drugim sustavima zaštite čime se povećava efikasnost sustava. Integracija je moguća na nivou alarmnih ulaza/izlaza, serijske komunikacije (s POS uređajima, bankomatima) ili na nivou programske integracije tj. zajedničkog upravljanja s više sustava što uključuje i videonadzor.

Prijenos

Kamere se najčešće povezuju koaksijalnim kabelom, ali se za veće udaljenosti koristi upletena parica, odnosno za vrlo velike udaljenosti optički kabel. Osim prijenosa video signala, prenosi se i signal za upravljanje pokretnim kamerama. U slučaju mrežnog video sustava, video signal se prenosi mrežnom infrastrukturom.

Dodatna oprema – pohrana, napajači

S obzirom da su kamere sve veće rezolucije i želi se njihovo snimanje u velikoj kvaliteti potrebni su dodatni mediji (npr. hard disk raid) za pohranu velike količine podataka. Također, za prebacivanje kraćeg video zapisa na prijenosni medij moguće je koristiti USB MS, CD/DVDRW. Za pouzdano napajanje potrebno je koristiti vanjske UPS uređaje

 
Konfiguracija sustava

 
MANJI SUSTAVI S LOKALNIM NADZOROM

Zahtjevi stambenih i manjih poslovnih aplikacija najčešće su ekonomičnost, brza i jednostavna instalacija te lakoća korištenja. Zato su kamere koje se koriste u ovom segmentu najčešće kompaktne kamere, s integriranim objektivom i nosačem, a izbor izvedbe ovisi o primjeni kamere - vanjska, stropna, standardna Hi diskretna izvedba. Rezolucija kamera je standardna jer u ovim aplikacijama nije nužna identifikacija već prepoznavanje osobe. Digitalni snimač snima u visokoj rezoluciji i ima mogućnost povezivanja putem mreže. Pregledavanje zapisa izvodi se na samom snimaču, odnosno na spojenom klasičnom video monitoru, a arhiviranje je putem USB MS Hi CD-RW. Upravljanje snimača je putem IC daljinskog upravljača.

Primjer zaštite manjeg ureda

Vanjskom kamerom nadzire se ulaz u objekt, ulaz iznutra klasičnom kamerom s varifokal objektivom, dok se za diskretan nadzor prostora koristi kamera u mini dome kućištu. Za videonadzor opreme Hi druge kritične točke u objektu koristi se mini cjevasta kamera. Signali iz kamera se dovode koaksijalnim kabelom do digitalnog snimača i pregledavaju na video monitoru.
 
SUSTAVI S LOKALNIM UPRAVLJANJEM I DALJINSKIM NADZOROM

Za srednje poslovne aplikacije potrebna je veća pouzdanost i kvaliteta te se koriste kamere visoke i vrlo visoke rezolucije, s elektroničkom obradom (sens-up) radi prilagodbe različitim uvjetima osvjetljenja. Uz klasičnu izvedbu, za nadzor posjetitelja koristi se diskretna, stropna izvedba kamera, a za skriveni nadzor kamere sakrivene u npr. PIR detektoru. Za nadzor okoline objekta moguće je koristiti klasična vanjska kućišta u koja se smještaju kamere standardne izvedbe ili kompaktne kamere koje su manjih dimenzija i time prikladnije za diskretniji nadzor ulaza. Da bi se iskoristila visoka kvalitete kamera neophodno je da i snimač ima mogućnost snimanja u maksimalnoj rezoluciji te brzinu snimanja (pps - broj slika u sekundi) adekvatnu zahtjevima aplikacije. U ovom segmentu najčešće se koriste snimači s 9 ulaza za kamere pa na snimaču ukupne brzine 100 pps znači da se svaka kamera može snimati s brzinom od 10 pps. Zahtjev na snimač je jednostavno korištenje što je moguće preglednim tipkama na uređaju i korištenjem daljinskog upravljača te brzi export pomoću USB sučelja za spajanje USB memorijskog sticka ili USB CD pržilice. Digitalni snimač mora imati ugrađenu mogućnost komunikacije s računalom putem mreže, bilo da se radi o lokalnoj mreži ili povezivanju s udaljene lokacije putem ISDN ili ADSL routera. S računala je moguće gledati žive slike i pregledavati snimljeni video zapis.

Primjer zaštite trgovine

Manji trgovački objekti su izloženi riziku krađe od strane klijenata, ali i dobavljača i zaposlenika. Zato je najefikasniji način zaštite videonadzor. Neophodno je kamerama pokriti sva blagajnička mjesta, ulaze/izlaze, skladište i sam prodajni prostor s policama. Za snimanje prostora između polica efikasne su stropne kamere koje su ujedno i diskretnije od standardne izvedbe, a ako je potreban skriveni nadzor nekih dijelova objekta moguće je koristiti kamere skrivene u PIR detektoru ili u nekom drugom obliku. Važno je vanjskim kamerama nadzirati ulaz za ukrcaj robe radi kontrole dobavljača, ali i prednji dio s izlozima radi kasnije rekonstrukcije eventualne provale. Vanjske kamere moraju biti dan/noć, odnosno velike osjetljivosti i s IR rasvjetom kako bi omogućavali upotrebljivu sliku i u noćnim uvjetima. Video zapis se može pregledavati na digitalnom snimaču ili na izdvojenoj lokaciji.
 
SUSTAVI S DALJINSKIM UPRAVLJANJEM I CENTRALIZIRANIM NADZOROM

Za poslovne objekte s povećanom ugroženosti od napada i velike poslovne objekte koriste se kamere naprednih funkcija s mogućnošću podešavanja iz lokalnog ili izdvojenog video centra. Kamere koje su usmjerene prema ulazu ili velikim staklenim stijenama moraju imati WDR funkciju (široki dinamički opseg) zbog kompenzacije jakog pozadinskog osvjetljenja. Za nadzor većeg prostora korisna je upotreba pokretnih kamera, najčešće u stropnom okruglom kućištu (tzv. dome) jer je jednom kamerom moguće pokriti područje za koje bi bilo potrebno nekoliko fiksnih kamera, a nadzor je diskretan. Osim primjene unutrašnjih dome kamera, preporuča se i upotreba vanjskih dome kamera koje mogu pokrivati prilaze objektu, bez da potencijalni kriminalci znaju što kamera snima. Ako je potrebno da kamera stalno snima isti kadar, uz mogućnost povremenog povećanja kadra (npr. vanjski ulaz u objekt ili prostor ispred bankomata) korisna je upotreba zoom kamere. Fiksne kamere unutar objekta moraju biti vrlo visoke rezolucije s dan/noć funkcijom te mogućnosti upravljanja postavkama kamere. S obzirom da objekti velike ugroženosti zahtijevaju veći broj kamera i veću brzinu snimanja uz visoku kvalitetu digitalni snimači moraju imati mogućnost pohrane velike količine podataka - na veći broj internih hard diskova ili vanjski raid. Također je korisna funkcija mirroringa radi backup-a video zapisa. Export video zapisa obično se izvodi na ugrađenom CD/DVD-RW. Ovi objekti zahtijevaju i mogućnost spajanja više monitora, odnosno više nadzornih mjesta, a često se koriste i LCD monitori većih dimenzija koji osim prikaza slika iz nekih kamera može poslužiti i u marketinške svrhe.

Primjer zaštite poslovnice banke

Potreban je videonadzor svih ulaza i prilaza objektu za što se koriste vanjske pokretne kamere i kamere u vanjskom kućištu sa zoom objektivom. Prostor s bankomatima potrebno je štititi s kamerom za svaki bankomat, a za sam ulaz potrebno je koristiti WDR kameru. Blagajnička mjesta je potrebno štititi fiksnom kamerom vrlo visoke rezolucije, kao i pozadinske prostorije s vrijednostima (trezor), dok se prostor kretanja stranaka pokriva s unutrašnjom pokretnom stropnom kamerom. Svim kamerama moguće je upravljati pomoću tipkovnice, a ujedno je moguće upravljanje i snimačem, odnosno birati koje kamere će se prikazivati na monitoru.
 
DISTRIBUIRANI SUSTAVI POVEZANI MREZNOM TEHNOLOGIJOM

Bilo da govorimo o velikim poslovnim objektima, tvornicama, vojnim objektima, javnim ustanovama različitih tipova, turističkim ili školskim kompleksima, svi oni zahtijevaju jedinstven način zaštite, projektiran upravu za taj objekt ili grupu objekata. Ne samo zato što su građevinski različiti već i zato jer su rizici specifični za tu vrstu objekta. Veličina, odnosno razvedenost objekta, a time i razmak između kamera određuje tehnologiju prijenosa koju je potrebno koristiti. Ako se pak radi o velikom objektu u kojem su kamere međusobno udaljene i instalacija kabela do svake kamere je komplicirana i skupa, a moguće se i česte nadogradnje sustava bolje rješenje je potpuno mrežni sustav.

U mrežnom sustavu sve se kamere spajaju na postojeću ili, što je preporučljivo za velike sustave, zasebnu mrežnu infrastrukturu i dodavanje kamere ne zahtijeva investiciju u kabliranje. Mrežne kamere su skuplje u odnosu na klasične, CCTV kamere, ali se kod objekata kao što su aerodromi ili autoceste postižu uštede u kabliranju te je mrežni sustav ekonomičniji. Osim toga, mrežne kamere pružaju niz drugih mogućnosti kao što je mega-pixel tehnologija u kojoj kamere imaju vrlo visoku rezoluciju koju nije moguće postići s klasičnim CCD kamerama, a korisna je kada je potrebno snimanje i analiza detalja kao što su registarske tablice ili prepoznavanje osobe i prtljage.

Primjer zaštite aerodroma

U svijetlu današnjih problema terorizma aerodromi su postali prostor visokog rizika koji zbog svoje veličine zahtijeva veliki broj kamera radi što ranije identifikacije opasnosti. Zato su idealno rješenje mrežne kamere, naročito pokretne, dome kamere i megapixel kamere. Karakteristike kamere ovise o njihovoj namjeni pa će se zoom pokretne kamere odrediti u ovisnosti o veličini prostora, unutrašnjeg ili vanjskog, odnosno veličina detalja koju je potrebno snimiti što je bitno i kod odabira koliko mega pixela mora imati kamera. Za snimanje određene točke u objektu kao što su ulazi koriste se fiksne mrežne kamere standardne rezolucije koja odgovara visokoj rezoluciji klasičnih kamera. Mrežne kamere se obično snimaju na PC računalo s programom za snimanje i analizu video signala, ali se sve više koriste namjenski uređaji, NDVR koji osim mrežnih kamera mogu snimati i analogne kamere čime se smanjuje investicija i povećava fleksibilnost sustava (na primjer, klasična kamera sa zoom-om na ulazu u objekt).